B2B Företagshälsa

Fascia Center Sweden är nytänkande hälsocenter var det rödtråden är fascia. Fascia som är kroppens största organ har visat sig vara en viktig del av människans välmående. Vi på Fascia Center Sweden har utbildat oss för att förstå bättre just hur människokroppen fungerar. Med vår kunskap och det nyaste inom vetenskapen kan vi hjälpa just dig. Vi vet alla att människan har ben, leder, ledband, hud, muskler och nerver. Men det som fortvarande är nytt är att vi har väldigt mycket bindväv som påverkar oss människor mera än vad vi har kunnat tänka. Det påverkar hur vi står, sitter, rör oss men även hur vi reagerar och känner smärta. Bindväven/fascian har ett tät samarbetet mellan muskler, nerver och vår hjärna. Vi på Fascia Center Sweden har arbetat fram ett unikt koncept gällande företagshälsa.

Vi kan hjälpa just ditt företag

  • Ökar välmåendet hos anställda
  • Ökar motion och rörlighet
  • Minskar antal sjukskrivningar
  • Hjälper just dig att göra förändringar som gör skillnad
  • Minskar smärta och stelhet
  • Kost

Blir du intresserad att höra mera?
Kontakta vår B2B Sales Manager / Testledare Rickard Carlsson

TE3 DIGITAL RÖRLIGHETS ANALYS 

Vi jobbar med TE3 mobility och är en av de första i Sverige med denna produkt. TE3 revolutionerar sättet att se på kroppens beteende. Vi identifiera och löser de problemen i just din kropp vad gäller smärta, stelhet och utebliva träningsresultat. 

Varför är rörlighet viktigt?

  • Arbetstrivsel: Besvär med Muskel-skelettsystemet påverkar arbetseffektiviteten vilket minskar tiden på arbetet
  • Sömn: stelhet och smärta påverkar sömnkvaliten och energinivåerna
  • Träningsresultat: är beroende av musklers funktion och att de arbetar på bästa sätt.
  • Psykiskt välbefinnande: Att inte kunna röra sig fritt kan öka stress, ångest eller risken för depression