Fascial Manipulation - Stecco Metod

Fascial Manipulation Stecco Method 45 / 60 min  660 kr/ 880kr ( moms 0%)


Fascial Manipulation Stecco metod är en medicinskt behandling var man konsentrerar att hitta den riktiga orsaken till din smärta. Fascial (bindvävnads) Manipulation Metod (FM) är resultat av 40 års forskning och den kliniska arbetet av den italienska fysioterapeuten Luigi Stecco. Huvudfokus för denna metoden är det funktionella förhållandet mellan muskler och den djupa fascian. Metoden fokuserar att hitta orsaken genom att lyssna klientens historia (anamnes), därefter genom undersökningen och de kliniska tester gör fysioterapeuten en behandlingsplan. Detta görs genom att tänka den fysiologiska balansen i hela systemet med fokus på den muskuloskeletala systemet. Många gånger så tänker vi även genom de viscerala systemet ( systemet som påverkas hur våra inneorgan mår) och letar om det finns en sammankoppling mellan de två systemen. Därefter korrigerar man orsaken  till obalansen för att återställa systemet ( skapa de fysiologisk balans) genom att använda de spesifika punkter i fascian ( bindväven).  I syfte att förbättra kvaliteten på patientens liv använder vi ett öppet sinne och ett multi-kausalt förhållningssätt.  Vi ser en stor värde att lyssna på patienten och se på signaler från patientens kropp. Ofta räcker ett minimalt antal fokuserade sessioner för att lösa ett problem som har dragit ut på tiden i flera år.

Luigi Steccos barn Carla Stecco som är professor i anatomi och specialist i ortopedi har varit Karoliina Evesons mentor. Karoliina har utbildat sig delvis  i Padova och delvis i Finland. Hon har haft även äran att få lära bildvävens anatomi och fysiologi från Antonio Stecco som är en läkare ( specialistläkare i fysiatri). Både Carla och Antonio har gjort omfattande forskning om bildvävens anatomi och fysiologi. Stor tack för Karoliinas kunskaper hör till den finska fysioterapeuten Tiina Lahtinen-Suopanki som är specialist och pedagog i Fascial Manipulation i Finland och har haft föreläsningar i hela världen. 

Metoden Fascial Manipulation® presenterar en fullständig biomekanisk modell för att hjälpa till att tolka fascias roll vid muskuloskeletala störningar (problematik i rörelseapparaten).

Den grundläggande idén bakom denna manuella metoden är att identifiera det exakta området ( lokalisera områden som har förtätning i fascian). Fascian som är förknippat med en viss begränsad rörelse. När en begränsad eller smärtsam rörelse (riktning) har hittats, identifieras den lokala fascian och manipulation av detta väldefinierade fascia område kan återställa rörelseförmågan ge smärtfrihet i en segment. Vi nollställer då en Myofascial enheter och de myofasciella kedjor. Den nya viktiga upptäckten är att kroppens hyalurona ( hyaluron syra) ska vara flytande. Det är viktigt att minimera de lågintensiva inflammationer i kroppen att kunna få en riktigt bra resultat av behadnlingen. 

Fysioterapi är utan moms ( moms 0%)

Boka via karoliina@fasciacentersweden.se