Fascia & vetenskap

Fascia

Din viktiga bindväv

Fascian, bindväven, har många viktiga funktioner i din kropp. Den binder ihop kroppens olika delar och får dem att samarbeta. Bindväven har stor betydelse för hur du mår och rör dig. Du stärker din bindväv med god sömn, bra kost och motion. 

Bindväven är kroppens största organ och finns under huden och runt muskler, inre organ och nerver. Den är ett välutvecklat system med många viktiga uppgifter, exempelvis:

  • Håller kroppen upprätt.
  • Får kroppens olika delar att samarbeta.
  •  Gör att kroppen kan röra sig obehindrat och smärtfritt.
  • Är viktig för nerv- och lymfsystem samt blodcirkulation.

Bindväven är ett levande och komplext system som ger människokroppen dess unika rörelseförmåga. Bindväven skannar av och rapporterar om hur vårt system mår, bland annat genom att signalera smärta i muskler och leder. Den bidrar också till att våra inre organ fungerar. Om vi får obalans i systemet påverkas hela kroppen. Exempelvis kan bindväv som sitter fast bidra till försämrad lungfunktion på grund av att lungorna inte kan röra sig som de ska.

Du kan stärka systemet

Bindväven påverkas av ditt sätt att leva, sjukdomar och saker som händer i ditt liv. Den har ett långt minne, vilket gör att du kan få besvär flera år efter en skada eller händelse. Bindväven fungerar som bäst när den är följsam och har god tillgång till vätska. Du stärker den genom att prioritera sömn, kost och rörelse. Genom Fascial Manipulation behandlingen förebygger du och behandlar förtätningar i bindväven och obalanser i kroppen. 

Ta hand om din bindväv så tar den hand om dig! 

Referenser

The Fascial System Is a Sensory Organ - Manipolazione Fasciale (fascialmanipulation.com)
acaapril14coverstoryfinal.pdf (evbuc.com)
FASCIA AS A SENSORY ORGAN: Clinical Applications (researchgate.net)
The Tensional Network of the Human Body 
Age-Related Alterations of Hyaluronan and Collagen in Extracellular Matrix of the Muscle Spindles - PMC (nih.gov)

Fascia

Fascia som betyder vår Bindväv har länge varit fel förstått område. Fortvarande många tänker att Fascia är bara den vita hinnan ovanpå muskler. Fascia är ett helt system i den extra cellulära matrixen inne i vår kropp. Den är den största sensoriska organen som känner, skannar och rapporterar hur kroppen mår  ( ”hela systemet” ) egentligen och sätter samman ( binder ihop)  alla delar så att människokroppen i huvudtagen kan fungera.

Fascian ( Bindväv) har inte bara betydelse till vår rörelseförmåga än den har en viktig del även att vår inner organen ( ger formen och ska kommunicera med hjärnan), nervsystemet, blodcirkulation, lymfsystemet fungerar som det ska. Det är fakta att alla innerorgan har sin egen Fascia ( den viscerala Fascia ). Den interagerar och reagerar på olika typer av stimuli.

Fascia håller oss uppe och möjliggör vår otroliga rörelseförmåga som är helt unikt och gör att vi människorna kan röra oss även tredimensionellt. 

Fascian har större betydelse bara för att vi människor ska mår bra och kunnat röra oss obehindrat och smärtfritt. Den har en stor betydelse till våra smärtor och den signalerar smärtor mera än muskler, ben eller ledband. 

Fascian påverkas hur vi sover, äter, tränar eller vad vi har gått igenom ( historik). Fascian gör att historiken i kroppen påverkar oss och kan ge besvär även flera år efter en skada eller händelse. 

Fascia är egentligen ett grundämne i människokropp ( kollagen = proteinmolekyler och aminosyror). Det innehåller vatten (70%), kollagen, elastiska fibre, proteoglycans, glycoproteins,  glycosaminoglygans ( GAG) och Hyalurona ( HA) som är den största extracellular GAG.

Då förstå man att vi ska i huvudtaget fungera så behöver vi att vår fasciasystem finns och det är viktigt att den fungerar på bästa sättet att inte skapa obalans i kroppen och hela systemet ( ”system error”)  . Därför är det fortvarande konstigt att så många frågesätter fascian betydelsen och behandlingar. 

Veteskap bakom vad vi skriver:
Age-Related Alterations of Hyaluronan and Collagen in Extracellular Matrix of the Muscle Spindles - PMC (nih.gov)

Vi kan berätta att det finns fyra olika typ av Fascia. En yttersta ( superficiell Fascia) som finns direkt efter huden, en Djup Fascia som finns ovanpå musklerna under fettet, den viscerala fascian som finns ovanpå innerorgan. Och det neurala fascia som är det meningeala lager som innesluter det periferiska nerverna ( Varje nerv är täckt på utsidan av ett tätt hölje av bindväv , epineurium . Under detta finns ett lager fettceller, perineurium , som bildar en komplett hylsa runt ett knippe axoner. Perineurial septae sträcker sig in i nerven och delar upp den i flera fibrbuntar. Runt varje sådan fiber finns endoneurium . Detta bildar ett obrutet rör från ytan av ryggmärgen till den nivå där axonen synapser med sina muskelfibrer eller slutar i sensoriska receptorer . Endoneurium består av en inre hylsa av material som kallas glycocalyx och ett yttre, känsligt nätverk av kollagenfibrer . [2]Nerverna är buntade och reser ofta tillsammans med blodkärl , eftersom nervcellerna i en nerv har ganska höga energikrav).

Fascian har olika uppgifter och den har en viktig del till vår positionering = hålla oss uppe helt enkelt.

Fascian olika uppgifter:

  • Tensionala Strukturer som håller människan upprätt.
  • Sätta samman samarbetet i kroppen
  • Viktig del till vår rörelseförmåga och biomekanik
  • Viktig till lymfsystemet och blodcirkulation 
  • Viktig för att producera hyalurona ( hyaluronsyra) som är ett glidmedel mellan Fascia hinnorna Hyaluronsyra är samma som tex. vår ledvätska. fasciasystemet är just den viktiga saken för att vi ska kunna röra oss obehindrat och smärtfritt. 

Fascia system är viktig för att innerorgan ska mår bra tillexempel om vi har en förtätning i fascian så kan lungfunktionen försämras. 

Fascian är en ”levande sensoriskt organ” . 

Att hålla fascian vätskesatt och elastisk är viktigt.