Fasciautbildningar

FASCIAL MANIPULATION (FM) STECCO UTBILDNING

Vill du också lära mer om vårt Fasciasystem och kunna förstå fascians (bindväv) anatomi och fysiologi bättre?

Registerera dig via Stecco Institut – utbildningsportal Stecco Learning Environment: Courses in English (fascialmanipulation-stecco.com)

FM Level 1 Hands On 12-14 MAJ 2023

Man kan börja studera Fascians Anatomi och Fysiologi redan nu via online plattformen.

Kursen kostar 10 095 kr (inkl. moms)

  • Första fakturan kommer efter du har börjat online delen 4000 kr. Resten betalar du senast 2 veckor innan Hands On kursen börjar.
  • Via anmälan så binder du dig till hela kursen och vi kommer att debitera hela kursen. Om man kan inte komma på Hands On delen så får man vänta till nästa tillfälle.
  • I kursen så lär du dig Fascians anatomi och fysiologi.
  • Vad är den superficiella fascian och den djupa fascian.
  • Du lär dig alla CC:s (Centre of Cordination) = Kordination punkter i kroppen och var de befinner sig anatomiskt.
  • Du lär dig använda den kraftfulla Fascial Manipulation Metoden och kontraindikationer när man inte kan behandla.

Välkommen att lära mera om Fascian.