Fasciautbildningar

Fascia Center Sweden utbildar tillsammans med världens ledande Fascia forskare och professorer. Stecco familjen har forskat och uppfunnit nya saker om fascia (människans bindvävnadssystem). Stecco Institut i Italien har utbildat tusentals terapeuter inom hela världen. Carla Stecco är professor inom Anatomin och fysiologin i Universitet i Padova i Italien. Det finns en anatomi och fysiologi som det finns i annat i människokroppen. 

Stecco familjens forskning och böckerna ger grunden till alla våra utbildningar och innehållet är alltid välplanerat och har en vetenskaplig grund. Att kunna Fasciasystemet och den anatomiska faktorn är viktigt om man vill vara på framkanten och kunna ge rätt råd till sina klienter.

VARFÖR SKA VI VETA MERA OM FASCIAYSTEM? (WHY FASCIA MATTERS?)

Boka föreläsning för att förstå varför vi ska veta bättre om människans Fasciasystem. 

Jobbar ni på ett klinik och  vill veta mera och få bättre fasciakunskap enligt vad världens ledande forkare har kunnat veteskapligt bevisa. 

Anmäl dig här

FASCIAL MANIPULATION STECCO METOD, LEVEL 1

Stecco utbildning hålls alltid genom det Italienska Stecco Institutet.
Lärare: Antonio Stecco

11 095 kr

Börja plugga teorin redan nu. Hands On dagar är i mars 2024

Anmäl dig här

FASCIAL MANIPULATION STECCO METOD, LEVEL 2

Lärare: Antonio Stecco

11 095 kr

Börja plugga teorin redan nu. Hands On dagar är i oktober 2023. 

Anmäl dig här

Utbildningar är högkvalitativa och ger en vetenskaplig grund till de Medicinskt utbildade. Fascia har en Anatomi och fysiologi som Man ska kunna innan man börjar behandla sina klienter.

Krav är en Medicinsk grundutbildning (minst 3,5 år)

FASCIA LÄRA TIIL PERSONLIG TRÄNARE

Är du diblomerad Personlig Tränare och vill veta mera om människans fasciasystem? Veta mera om Fascians Anatomi och fysiologi och vad vi ska veta att kunna optimera vår träning. 

2 dagar 5 095 kr

Anmäl dig här

FASCIA OCH STÖTVÅG

Är du Medicinsk utbildad och vill fördjupa dina kunskaper inom Fascia Läran? Hur behandla jag? Hur använder jag Stötvågen och vilken stötvåg ska jag använda?

Fascia har en viktig Anatomi och fysiologi lika så som musklerna, ligament etc. Fascian genererar mest smärta och är en viktig del av människans rörelseförmåga men har även en viktig del med muskelstimulans och att vi människor kan i huvutaget hålla oss upprätta.

Vad har Fascian för betydelse till de vanligaste diagnoserna? Vad kan vi göra annorlunda?

1 dag 2095 kr / Person

Minimum 10 pers

Anmäl dig här