Fascial Manipulation

KAROLIINA EVESSON – FASCIAL MANIPULATION SPECIALIST (STECCO METHOD)

Karoliina är Sveriges första och enda certifierade Fascial Manipulation Specialist inom den världsledande medicinska Stecco-metoden. Karoliina är utbildad fysioterapeut sedan 1996 och har därefter vidareutbildat sig inom OMI (Ortopedic Medicinskt International) och Fascia Manipulation Stecco-metoden. 

Karoliina har en djup kunskap om Fascia och hur man på bästa sätt tar hand om den. Denna kunskap ligger till grund för alla behandlingar och all träning som utförs under Fascia Center Swedens flagg.